محور های فعالیت شرکت مهندسین مشاور صحیفه اسکان:

طراحی شهری: طرح جامع استان، طرح جامع شهری، طرح تفضیلی، سایت های مسکونی، تجاری، اداری و صنعتی، پدافند غیر عامل

طراحی:

 • پایانه های فرودگاهی، دریایی و زمینی
 • معماری پل، سد و نیروگاه
 • هتل، مجتمع های اقامتی، تفریحی
 • مجموعه های بهداشتی درمانی (بیمارستان، کلینیک)
 • فرهنگی، آموزشی، ورزشی، مذهبی
 • پروژه های دانش بنیان و مطالعاتی

طراحی معماری داخلی

مطالعات طراحی پدافند غیر عامل

مطالعات طراحی معماری و دیجیتال مدیا و روبوتک

نظارت عالی و مقیم

انجام پروژه ها به عنوان عامل چهارم (.M.C)

 

تاریخ ثبت شرکت : 1383

به شماره ثبت : 226246

 

  تاییدیه ها

 • گواهینامه ارائه خدمات مشاوره پدافندغیرعامل (سازمان پدافندغیرعامل کشور)
 • تفاهم نامه همکاری بین شرکت مهندسین مشاور فجرتوسعه و شرکت مهندسین مشاور صحیفه اسکان در طراحی پروژه های معماری و شهرسازی)
 • گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور)
 • گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره (معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور)